Personeel

Directeur
Administratief personeel
ZORG-juf
Leerkracht lichamelijke opvoeding
Leermeesters levensbeschouwelijke vakken
.
Kinderverzorgster
Het Meesters-, Vak- en Dienstpersoneel