Ouders

Ouderparticipatie

Wij staan erop dat ouders steeds op de hoogte worden gehouden van hetgeen hun kinderen op school doen. Naast de klasagenda is er ook nog de map waarin alle schriftelijke communicatie tussen school en ouders wordt meegegeven. Het is van groot belang dat de ouders zowel klasagenda als map met mededelingen dagelijks controleren.

Dit geldt ook voor de kleuterklas, waar het heen-en weerschriftje de brug vormt tussen school en ouders.

Naast de schriftelijke communicatie zijn vanzelfsprekend de mondelinge gesprekken van groot belang. Samen hebben zij een positieve invloed op de kinderen. Als je ouder interesse toont voor wat gebeurt op school, dan voelt het kind zich begrepen. De leerkrachten en de directie staan op elk ogenblik klaar om u alle informatie te geven over de vorderingen van uw kind. Past het even niet dan wordt er vlot een afspraak gemaakt.

Daarnaast zijn er natuurlijk ook de oudercontactavonden. Maximum 4 minimum 2 keer per jaar worden de ouders op school uitgenodigd om de vorderingen en gedragingen van uw kind te bespreken. Ook is er elk jaar eind augustus een infomoment in De Tuimelaar, waarop de ouders en de kinderen op de hoogte worden gebracht van wetenswaardigheden in functie van het nieuwe schooljaar.

De Tuimelaar mag ook trots zijn op de vriendenkring, die met haar heel actieve en gedreven leden activiteiten organiseren die de werking van de school ondersteunen. Wie wenst lid te worden van de VZW ‘t Tuimeltje kan contact opnemen met de directeur of één van de leden. Bij aanvang van het schooljaar krijgen alle ouders hierover meer informatie.

VZW vriendenkring ‘t Tuimeltje