Historiek

In oktober 1910 opende de Luikse onderwijzeres Adrienne Degraeve een klasje met 6 leerlingen. Dit was het begin van wat later het rijksonderwijs in De Panne zou worden en wat nu het gemeenschapsonderwijs is. Er werd hiervoor een villa gehuurd, waar in de huiskamer enkele banken en een bord gezet werden.

Tijdens het schooljaar 1911-1912 ging men over tot de stichting van "l'institut Pannois" en tot de bouw van een schooltje met 2 klassen aan de huidige Vereningingsstraat. De raad van beheer was samengesteld uit Maurice Calmeyn, Engel en Henri  Huysseune en Jacques Dumont.

De doelstellingen die men wou bereiken, waren:
- De handelaars, industriëlen en bourgeoisie de mogelijkheid bieden hun kinderen onderwijs van niveau te geven dicht bij huis.
- De mogelijkheid te bieden aan stedelingen die tijdens het schooljaar enkele maanden aan de kust verbleven om hun kinderen onderwijs te laten volgen.
- De mogelijkheid bieden aan vissers en arbeiders om hun kinderen kosteloos onderwijs te laten volgen.

Het lessenpakket bestond toen uit lezen, schrijven, tellen, Frans, Vlaams, Engels, getallenleer, turnen en moraal.
De school groeide van 6 leerlingen in het eerste schooljaar naar 33 leerlingen in het tweede schooljaar. Het derde schooljaar (1912-1913) moest een derde leerkracht gezocht worden en werd een derde klas bijgebouwd. In 1913 kreeg de school de inspectie over de vloer, die zeer tevreden was over de resultaten van de leerlingen.

Na het overlijden van Adrienne Degraeve in augustus 1917 werd haar man Julien Verzele de nieuwe schooldirecteur. Onder zijn leiding werd de school verder uitgebouwd. In 1947 legde hij zijn ambt neer.
De school bleef bestaan tot ze op 01 september 1957 werd overgenomen door de staat.
Van 01.09.1957 tot 01.09.1976 was de school als voorbereidende afdeling aan het toenmalige R.I.T.O van De Panne verbonden. Daarna werd het een onafhankelijke Rijkslagere school die dan via Rijksbasisschool in Basisschool van het Gemeenschapsonderwijs werd omgedoopt.
In de loop van schooljaar 2000-2001 werd door de kinderen een passende naam voor hun school gezocht. Het werd "De Tuimelaar". Vanaf 1 september 2001 werd die nieuwe naam in gebruik genomen.

Sedert het schooljaar 2006-2007 hoort de school tot het GO!, onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap.

FILMPJE: https://www.youtube.com/watch?v=u4ymDe95I94