Informatie

Beste ouder(s),

Ik heet u, samen met het voltallige personeel van de Tuimelaar welkom op onze school. 

Onderop kunt U praktische informatie vinden betreffende het huidige schooljaar.

1. De schooluren in de voormiddag lopen van 8.45 u. tot 11.55 u (woensdag tot 11.30 u.) en in de namiddag van 13.15 u. tot 16.00 u.  (vrijdag van 13.15 tot 15 u.)  Toezicht wordt verzekerd ’s morgens vanaf 8.10 u.       

2. Prijs maaltijden: (soep en hoofdgerecht) kleuter: € 2,60; lager leerjaar 1 en 2: € 3,60; vanaf het 3de leerjaar: € 3,90.   Wie enkel soep drinkt betaalt € 0,60.  Lunchpakket kan ook worden meegebracht.

Elke schoolvrijdag worden bonnetjes aangekocht voor de daaropvolgende week!.   Op andere dagen kunnen er geen bonnetjes worden aangeschaft. 

3. Busregeling: de leerlingen, woonachtig in De Panne en omgeving, kunnen worden opgehaald en teruggebracht.  Wie nadere informatie wenst kan steeds op school terecht (liefst op maan-woens-of vrijdag). 

4. Instapregeling tweeëneenhalfjarige kleuters:

Kleuters mogen worden ingeschreven vanaf de datum waarop ze de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden bereiken.  Kleuters (jonger dan 3 jaar) mogen pas in de kleuterschool worden toegelaten (aanwezig zijn) vanaf de volgende instapdata:

- de eerste schooldag na de zomervakantie                          - de eerste schooldag van februari

- de eerste schooldag na de herfstvakantie                            - de eerste schooldag na het krokusverlof

- de eerste schooldag na de kerstvakantie                             - de eerste schooldag na de paasvakantie

                                                                                              - de eerste schooldag na Hemelvaartsdag

instapdata voor het schooljaar 2019-2020: 

  • Kinderen geboren ten laatste op 02/03/2017 kunnen instappen op 2 september 2019.
  • Kinderen geboren ten laatste op 04/05/2017 kunnen instappen op 4 november 2019. 
  • Kinderen geboren ten laatste op 06/07/2017 kunnen instappen op 6 januari 2020.
  • Kinderen geboren ten laatste op 03/08/2017 kunnen instappen op 3 februari 2020. 
  • Kinderen geboren ten laatste op 02/09/2017 kunnen instappen op 2 maart 2020. 
  • Kinderen geboren ten laatste op 20/10/2017 kunnen instappen op 20 april 2020.
  • Kinderen geboren ten laatste op 25/11/2017 kunnen instappen op 25 mei 2020.
  • kinderen geboren ten laatste na 25/11/2017 kunnen instappen op 1 september 2020.

 

Ook de kleuters die geboren zijn tussen 26/11/2017 en 31/12/2016 en pas instappen op 1 september 2020kunnen zich best al inschrijven voor 5 juli 2020.

5. Vakantieperiodes en vrije dagen

Herfstvakantie:                 28 oktober 2019 t.e.m. 3 november 2019

Wapenstilstand:                11 november 2019

Kerstvakantie:                   23 december 2019 t.e.m. 5 januari 2020 

Pedagogische studiedag   5 februari 2020

Krokusvakantie:                24 februari 2020 t.e.m. 1 maart 2020

Paasvakantie:                    6 april 2020 t.e.m. 19 april 2020

Feest van de Arbeid:          1 mei 2020

Facultatieve vrije dag:       20 mei 2020

Hemelvaartsdag:               21 mei 2020

Brugdag:                           22 mei 2020

Pinkstermaandag:             1 juni 2020

Facultatieve vrije dagen:    2 juni 2020 en 3 juni 2020

Zomervakantie:                  1 juli 2020 tot 31 augustus 2020

 

 

Het voltallige schoolteam is steeds bereid om U alle gewenste inlichtingen te verstrekken.

Met vriendelijke groet,

Saskia Ghysel

Waarnemend directeur.

20200302 Schoolkalender 2019-2020-1.pdf

Klik op bovenstaande link om onze activiteitenkalender te zien.

schoolreglement.pdf

klik op bovenstaande link om het schoolreglement te openen.