Informatie

Beste ouder(s),

Ik heet u, samen met het voltallige personeel van de Tuimelaar welkom op onze school. 

Onderop kunt U praktische informatie vinden betreffende het huidige schooljaar.

1. De schooluren in de voormiddag lopen van 8.45 u. tot 11.55 u (woensdag tot 11.30 u.) en in de namiddag van 13.15 u. tot 16.00 u.  (vrijdag van 13.15 tot 15 u.)  Toezicht wordt verzekerd ’s morgens vanaf 8.10 u.       

2. Prijs maaltijden: (soep en hoofdgerecht) kleuter: € 2,40; lager leerjaar 1 en 2: € 3,40; vanaf het 3de leerjaar: € 3,70.   Wie enkel soep drinkt betaalt € 0,60.  Lunchpakket kan ook worden meegebracht.

Elke schoolvrijdag worden bonnetjes aangekocht voor de daaropvolgende week!.   Op andere dagen kunnen er geen bonnetjes worden aangeschaft. 

3. Busregeling: de leerlingen, woonachtig in De Panne en omgeving, kunnen worden opgehaald en teruggebracht.  Wie nadere informatie wenst kan steeds op school terecht (liefst op maan-woens-of vrijdag). 

4. Instapregeling tweeëneenhalfjarige kleuters:

Kleuters mogen worden ingeschreven vanaf de datum waarop ze de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden bereiken.  Kleuters (jonger dan 3 jaar) mogen pas in de kleuterschool worden toegelaten (aanwezig zijn) vanaf de volgende instapdata:

- de eerste schooldag na de zomervakantie                          - de eerste schooldag van februari

- de eerste schooldag na de herfstvakantie                            - de eerste schooldag na het krokusverlof

- de eerste schooldag na de kerstvakantie                             - de eerste schooldag na de paasvakantie

                                                                                              - de eerste schooldag na Hemelvaartsdag

instapdata voor het schooljaar 2017-2018: 

  • maandag 3 september 2018 >> geboren zijn ten laatste op 03/03/2016 -> openklasavond op 28/08/2018
  • maandag 5 november 2018 >> geboren ten laatste op 05/05/2016 -> peutermoment op 22/10/2018
  • maandag 7 januari 2019>> geboren zijn ten laatste op 07/07/2016 -> peutermoment op 22/10/2018
  • (teldag) vrijdag 1 februari 2019>> geboren zijn ten laatste op 01/08/2016 -> peutermoment op 28/01/2019
  • maandag 11 maart 2019 >> geboren zijn ten laatste op 11/01/2016 -> peutermoment op 28/01/2019
  • dinsdag 23 april 2019 >> geboren zijn ten laatste op 23/10/2016 -> peutermoment op 01/04/2019
  • maandag 3 juni 2019 >> geboren zijn ten laatste op 03/12/2016 -> peutermoment op 01/04/2019

Ook de kleuters die geboren zijn tussen 03/12/2016 en 02/03/2017 en pas instappen op 2 september 2019 kunnen zich best al inschrijven voor 5 juli 2019.

5. Vakantieperiodes en vrije dagen

Herfstvakantie:                 29 oktober 2018 t.e.m. 4 november 2018

Wapenstilstand:                11 november 2018

Kerstvakantie:                   24 december 2018 t.e.m. 6 januari 2019 

Pedagogische studiedag:   6 februari 2019

Krokusvakantie:                4 maart  2019 t.e.m. 10 maart 2019

Pedagogische studiedag:  20 maart 2019

Paasvakantie:                    8 april 2019 t.e.m. 22 april 2019

Paasmaandag:                   21 april 2019

Feest van de Arbeid:          1 mei 2019

Pedagogische studiedag:   15 mei 2019

Hemelvaartsdag:               30 mei 2019

Brugdag:                           31 mei 2019

Pinkstermaandag:             10 juni 2019

Zomervakantie:                 van maandag 1 juli 2019 tot zaterdag 31 augustus 2019

 

Facultatieve dagen: 2 mei 2019

                                3 mei 2019

 

Het voltallige schoolteam is steeds bereid om U alle gewenste inlichtingen te verstrekken.

Met vriendelijke groet,

Saskia Ghysel

Waarnemend directeur.

20190130 Schoolkalender 2018-2019.pdf

Klik op bovenstaande link om onze activiteitenkalender te zien.

https://schoolreglement.g-o.be/r/28_2287-1/ ?year=2018   

klik op bovenstaande link om het schoolreglement te openen.