Informatie

Beste ouder(s),

Ik heet u, samen met het voltallige personeel van de Tuimelaar welkom op onze school. 

Onderop kunt U praktische informatie vinden betreffende het huidige schooljaar.

1. De schooluren in de voormiddag lopen van 8.45 u. tot 11.55 u (woensdag tot 11.30 u.) en in de namiddag van 13.15 u. tot 16.00 u.  (vrijdag van 13.15 tot 15 u.)  Toezicht wordt verzekerd ’s morgens vanaf 8.10 u.       

2. Prijs maaltijden: (soep en hoofdgerecht) kleuter: € 2,90; lager leerjaar 1 en 2: € 3,90; vanaf het 3de leerjaar: € 4,20. Wie enkel soep drinkt betaalt € 0,60. Lunchpakket kan ook worden meegebracht we vragen €0,25 voor het gebruik van de refter.  

Elke schoolvrijdag worden bonnetjes aangekocht voor de daaropvolgende week!. Op andere dagen kunnen er geen bonnetjes worden aangeschaft. 

3. Busregeling: de leerlingen, woonachtig in De Panne en omgeving, kunnen worden opgehaald en teruggebracht.  Wie nadere informatie wenst kan steeds op school terecht (liefst op maan-woens-of vrijdag). Elke leerling die gaat zwemmen dient €1 te betalen voor het gebruik van de bus.

4. Instapregeling tweeëneenhalfjarige kleuters:

Kleuters mogen worden ingeschreven vanaf de datum waarop ze de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden bereiken.  Kleuters (jonger dan 3 jaar) mogen pas in de kleuterschool worden toegelaten (aanwezig zijn) vanaf de volgende instapdata:

- de eerste schooldag na de zomervakantie                         - de eerste schooldag na het krokusverlof

- de eerste schooldag na de herfstvakantie                          - de eerste schooldag na de paasvakantie  

- de eerste schooldag na de kerstvakantie                           - de eerste schooldag na Hemelvaartsdag

- de eerste schooldag van februari                                                                                             

instapdata voor het schooljaar 2022-2023: 

  • Kinderen geboren ten laatste op 01/03/2020 kunnen instappen op 1 september 2022.
  • Kinderen geboren ten laatste op 07/05/2020 kunnen instappen op 7 november 2022.
  • Kinderen geboren ten laatste op 09/07/2020 kunnen instappen op 9 januari 2023.
  • Kinderen geboren ten laatste op 01/08/2020 kunnen instappen op 1 februari 2023.
  • Kinderen geboren ten laatste op 27/08/2020 kunnen instappen op 27 februari 2023.
  • Kinderen geboren ten laatste op 17/10/2020 kunnen instappen op 17 april 2023.
  • Kinderen geboren ten laatste op 22/11/2020 kunnen instappen op 22 mei 2023.
Kleuters moeten de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden bereiken vooraleer ze naar school mogen. Als ze jonger zijn dan 3 jaar worden ze slechts in de school toegelaten vanaf de instapdatum na hun inschrijving
De instapdatum voor je kleuter kan je eenvoudig berekenen via website Onderwijs Vlaanderen.
Klik op volgende link om de instapdatum van je kleuter te bereken: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/bereken-de-instapdatum-voor-je-kleuter
 
5. Vakantieperiodes en vrije dagen

De vakantieperiodes:  

Eerste trimester:      

Herfstverlof: van maandag 31 oktober 2022 tot en met zondag 6 november 2022  

Wapenstilstand: vrijdag 11 november 2022

Pedagogische studiedag: woensdag 7 december 2022

Kerstverlof: van maandag 26 december 2022 tot en met zondag 8 januari 2023 

Tweede trimester:        

Krokusverlof: van maandag 20 februari 2023 tot en met zondag 26 februari 2023   

Pedagogische studiedag: donderdag 23 maart 2023

Paasvakantie: van maandag 3 april 2023 tot en met zondag 16 april 2023

Paasmaandag: 10 april 2023

Derde trimester:         

Feest van de arbeid: maandag 1 mei 2023    

Facultatieve vrije dag: woensdag 17 mei 2023

Hemelvaart: donderdag 18 mei 2023 en vrijdag 19 mei 2023 

Pinkstermaandag: 29 mei 2023

Facultatieve vrije dag: dinsdag 30 mei 2023

Facultatieve vrije dag: woensdag 31 mei 2023

Het voltallige schoolteam is steeds bereid om U alle gewenste inlichtingen te verstrekken.

Met vriendelijke groet,

Saskia Ghysel

Directeur.

Schoolkalender 2022-2023 (versie 2 02 2023).pdf

Klik op bovenstaande link om onze activiteitenkalender te zien.

https://schoolreglement.g-o.be/r/28_2287-1/?year=2022 

klik op bovenstaande link om het schoolreglement te openen.

https://www.youtube.com/watch?v=E4w86ygcI9w

klik op bovenstaande link en maak kennis met de kleuterafdeling

https://www.youtube.com/watch?v=YsMs_A00mE0

Klik op bovenstaande link en maak kennis met de lagere afdeling