Informatie

Beste ouder(s),

Ik heet u, samen met het voltallige personeel van de Tuimelaar welkom op onze school. 

Onderop kunt U praktische informatie vinden betreffende het huidige schooljaar.

1. De schooluren in de voormiddag lopen van 8.45 u. tot 11.55 u (woensdag tot 11.30 u.) en in de namiddag van 13.15 u. tot 16.00 u.  (vrijdag van 13.15 tot 15 u.)  Toezicht wordt verzekerd ’s morgens vanaf 8.10 u.       

2. Prijs maaltijden: (soep en hoofdgerecht) kleuter: € 2,40; lager leerjaar 1 en 2: € 3,40; vanaf het 3de leerjaar: € 3,70.   Wie enkel soep drinkt betaalt € 0,60.  Lunchpakket kan ook worden meegebracht.

Elke schoolvrijdag worden bonnetjes aangekocht voor de daaropvolgende week!.   Op andere dagen kunnen er geen bonnetjes worden aangeschaft. 

3. Busregeling: de leerlingen, woonachtig in De Panne en omgeving, kunnen worden opgehaald en teruggebracht.  Wie nadere informatie wenst kan steeds op school terecht (liefst op maan-woens-of vrijdag). 

4. Instapregeling tweeëneenhalfjarige kleuters:

Kleuters mogen worden ingeschreven vanaf de datum waarop ze de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden bereiken.  Kleuters (jonger dan 3 jaar) mogen pas in de kleuterschool worden toegelaten (aanwezig zijn) vanaf de volgende instapdata:

- de eerste schooldag na de zomervakantie                          - de eerste schooldag van februari

- de eerste schooldag na de herfstvakantie                            - de eerste schooldag na het krokusverlof

- de eerste schooldag na de kerstvakantie                             - de eerste schooldag na de paasvakantie

                                                                                              - de eerste schooldag na Hemelvaartsdag

instapdata voor het schooljaar 2017-2018:

  • 1 september 2017 >> geboren zijn ten laatste op 01/03/2015
  • 6 november 2017 >> geboren ten laatste op 06/05/2015
  • 8 januari 2018 >> geboren zijn ten laatste op 08/07/2015
  • 1 februari 2018 >> geboren zijn ten laatste op 01/08/2015
  • 19 februari 2018 >> geboren zijn ten laatste op 19/08/2015
  • 16 april 2018 >> geboren zijn ten laatste op 16/10/2015
  • 14 mei 2018 >> geboren zijn ten laatste op 14/11/2015

Ook de kleuters die geboren zijn tussen 15/11/2015 en 31/12/2015 en pas instappen op 3 september 2018 kunnen best al inschrijven.

5. Vakantieperiodes en vrije dagen

Herfstvakantie:                 30 oktober 2017 t.e.m. 5 november 2017

Wapenstilstand:                11 november 2017

Pedagogische studiedag:  13 november 2017

Kerstvakantie:                   25 december 2017 t.e.m. 7 januari 2018 

Krokusvakantie:                12 februari  2018 t.e.m. 18 februari 2018

Paasvakantie:                     31 maart 2018 t.e.m. zondag 15 april 2018

Paasmaandag:                     2 april 2018

Feest van de Arbeid:            1 mei 2018

Pedagogische studiedag:     2 mei 2018

Hemelvaartsdag:                 10 mei 2018

Brugdag:                             11 mei 2018

Pinkstermaandag:               21 mei 2018

Zomervakantie:                    1 juli 2018

 

Facultatieve dagen: 30 april 2018 

                                22 mei 2018

 

Het voltallige schoolteam is steeds bereid om U alle gewenste inlichtingen te verstrekken.

Met vriendelijke groet,

Saskia Ghysel

Waarnemend directeur.

activiteitenkalender 17 18.pdf

Klik op bovenstaande link om onze activiteitenkalender te zien.

schoolreglement versie 2017-2018 website.pdf

 

Klik op de bovenstaande link om het schoolreglement te downloaden in PDF-formaat.