Informatie

Beste ouder(s),

Ik heet u, samen met het voltallige personeel van de Tuimelaar welkom op onze school. 

Onderop kunt U praktische informatie vinden betreffende het huidige schooljaar.

1. De schooluren in de voormiddag lopen van 8.45 u. tot 11.55 u (woensdag tot 11.30 u.) en in de namiddag van 13.15 u. tot 16.00 u.  (vrijdag van 13.15 tot 15 u.)  Toezicht wordt verzekerd ’s morgens vanaf 8.10 u.       

2. Prijs maaltijden: (soep en hoofdgerecht) kleuter: € 2,90; lager leerjaar 1 en 2: € 3,90; vanaf het 3de leerjaar: € 4,20. Wie enkel soep drinkt betaalt € 0,60. Lunchpakket kan ook worden meegebracht; stoeltjesgeld: €0; water: €0.  

Elke schoolvrijdag worden bonnetjes aangekocht voor de daaropvolgende week!. Op andere dagen kunnen er geen bonnetjes worden aangeschaft. 

3. Busregeling: de leerlingen, woonachtig in De Panne en omgeving, kunnen worden opgehaald en teruggebracht.  Wie nadere informatie wenst kan steeds op school terecht (liefst op maan-woens-of vrijdag). 

4. Instapregeling tweeëneenhalfjarige kleuters:

Kleuters mogen worden ingeschreven vanaf de datum waarop ze de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden bereiken.  Kleuters (jonger dan 3 jaar) mogen pas in de kleuterschool worden toegelaten (aanwezig zijn) vanaf de volgende instapdata:

- de eerste schooldag na de zomervakantie                          - de eerste schooldag van februari

- de eerste schooldag na de herfstvakantie                            - de eerste schooldag na het krokusverlof

- de eerste schooldag na de kerstvakantie                             - de eerste schooldag na de paasvakantie

                                                                                              - de eerste schooldag na Hemelvaartsdag

instapdata voor het schooljaar 2020-2021: 

  • Kinderen geboren ten laatste op 01/03/2018 kunnen instappen op 1 september 2020.
  • Kinderen geboren ten laatste op 16/05/2018 kunnen instappen op 16 november 2020 (Wijziging>Corona).
  • Kinderen geboren ten laatste op 04/07/2018 kunnen instappen op 4 januari 2021.
  • Kinderen geboren ten laatste op 01/08/2018 kunnen instappen op 1 februari 2021.
  • Kinderen geboren ten laatste op 22/08/2018 kunnen instappen op 22 februari 2021.
  • Kinderen geboren ten laatste op 19/10/2018 kunnen instappen op 19 april 2021.
  • Kinderen geboren ten laatste op 17/11/2018 kunnen instappen op 17 mei 2021.
  • kinderen geboren na 17/11/2018 kunnen instappen op 1 september 2021.
Kleuters moeten de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden bereiken vooraleer ze naar school mogen. Als ze jonger zijn dan 3 jaar worden ze slechts in de school toegelaten vanaf de instapdatum na hun inschrijving
De instapdatum voor je kleuter kan je eenvoudig berekenen via website Onderwijs Vlaanderen.

5. Vakantieperiodes en vrije dagen

Herfstvakantie:                 31 oktober 2020 t.e.m. 8 november 2020

Wapenstilstand:                11 november 2020

Kerstvakantie:                   19 december 2020 t.e.m. 3 januari 2021 

Pedagogische studiedag   /

Krokusvakantie:                13 februari 2021 t.e.m. 21februari  2021

Paasvakantie:                    3 april 2021 t.e.m. 18 april 2021

Feest van de Arbeid:          1 mei 2021

Facultatieve vrije dag:       12 mei 2021

Hemelvaartsdag:               13 mei 2021

Brugdag:                           14 mei 2021

Pinkstermaandag:             24 mei 2021

Facultatieve vrije dagen:    25 mei 2021 en 26 mei 2021

Zomervakantie:                  1 juli 2021 tot 31 augustus 2021

Het voltallige schoolteam is steeds bereid om U alle gewenste inlichtingen te verstrekken.

Met vriendelijke groet,

Saskia Ghysel

Directeur.

Schoolkalender 2020-2021 versie 7.pdf

Klik op bovenstaande link om onze activiteitenkalender te zien.

http://schoolreglement.g-o.be/r/28_2287-1/?year=2020

klik op bovenstaande link om het schoolreglement 2020-2021 te openen.

https://www.youtube.com/watch?v=E4w86ygcI9w

klik op bovenstaande link en maak kennis met de kleuterafdeling

https://www.youtube.com/watch?v=YsMs_A00mE0

Klik op bovenstaande link en maak kennis met de lagere afdeling