Lager

Update 2 januari 2021

Betse ouders,

Kinderen van onze school die met hun gezin/familie in een oranje/rode zone op vakantie waren, worden verplicht om in quarantaine te gaan en zich te laten testen. Tot zolang de resultaten van de 2de test niet gekend zijn, mogen ze niet naar school komen. Het zou een onaanvaardbaar risico zijn voor de medeleerlingen indien je jouw kind toch naar de school zou laten gaan wanneer je als ouder niet de opgelegde regels wilt volgen.

Datum: 
maandag, 4 januari, 2021 - 23:45

Update 2 november

Beste ouder(s)

Ondertussen hebt u wellicht via de media gehoord dat de herfstvakantie tot en met 15 november verlengd is. We zien uw kind(eren) graag terug op maandag 16 november.

In de Buitenschoolse Kinderopvang De Jutter wordt opvang voorzien. Uw kind dient vooraf ingeschreven te zijn.

Datum: 
maandag, 2 november, 2020 - 22:15

Pagina's