Luizencontrole

Wij zijn van mening dat zowel de school als de ouders een stuk verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de bestrijding van hoofdluis. Het is de verantwoordelijkheid van de school om een aantal voorzorgsmaatregelen te nemen, waardoor de verspreiding van hoofdluis zoveel mogelijk wordt beperkt. Het is de verantwoordelijkheid van de school en de ouders om de kinderen te controleren op hoofdluis, het is de verantwoordelijkheid van de ouders om zo nodig hun kind te behandelen.

Om het systematisch aan te pakken, hebben wij als school de ‘luizencontrole’ ingesteld. De kinderverzorgster op onze school heeft als taak om, na elke vakantie alle leerlingen op school te controleren op hoofdluis. Na een melding van ouders dat een kind hoofdluis heeft, worden eveneens alle leerlingen in de desbetreffende groep (en de groep van broertjes/zusjes) gecontroleerd. Als er luizen en/of neten zijn gesignaleerd, wordt de groep na 2 weken nogmaals gecontroleerd.

Naar de buiten toe heeft de kinderverzorgster zwijgplicht.

Voorts willen wij u vragen indien uw kind hoofdluizen heeft, dit altijd te melden bij de leerkracht van uw kind, zodat wij de klas kunnen controleren. Zo wordt de verspreiding op grote schaal voorkomen.

Helaas.. iedereen kan luizen krijgen, het heeft niks met hygiëne te maken. Wel is het zo dat de één er gevoeliger voor is dan de ander: u kunt het vergelijken met de gevoeligheid voor muggen.

Op 11 of 12 maart worden de kinderen gecontroleerd.

Op 16 juni komt dan de opvolging.

 

Datum: 
maandag, 11 maart, 2019 - 09:00
Overzicht: