Informatie

Beste ouder(s),

Ik heet u, samen met het voltallige personeel van de Tuimelaar welkom op onze school. 

Onderop kunt U praktische informatie vinden betreffende het huidige schooljaar.

1. De schooluren in de voormiddag lopen van 8.45 u. tot 11.55 u (woensdag tot 11.30 u.) en in de namiddag van 13.15 u. tot 16.00 u.  (vrijdag van 13.15 tot 15 u.)  Toezicht wordt verzekerd ’s morgens vanaf 8.10 u.       

2. Prijs maaltijden: kleuter: € 2,40; lager leerjaar 1 en 2: € 3,40; vanaf het 3de leerjaar: € 3,70.   Wie enkel soep drinkt betaalt € 0,60.  Lunchpakket kan ook worden meegebracht.

Elke schoolvrijdag worden bonnetjes aangekocht voor de daaropvolgende week!.   Op andere dagen kunnen er geen bonnetjes worden aangeschaft. 

3. Busregeling: de leerlingen, woonachtig in De Panne en omgeving, kunnen worden opgehaald en teruggebracht.  Wie nadere informatie wenst kan steeds op school terecht (liefst op maan-woens-of vrijdag). 

4. Instapregeling tweeëneenhalfjarige kleuters:

Kleuters mogen worden ingeschreven vanaf de datum waarop ze de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden bereiken.  Kleuters (jonger dan 3 jaar) mogen pas in de kleuterschool worden toegelaten (aanwezig zijn) vanaf de volgende instapdata:

- de eerste schooldag na de zomervakantie                          - de eerste schooldag van februari

- de eerste schooldag na de herfstvakantie                            - de eerste schooldag na het krokusverlof

- de eerste schooldag na de kerstvakantie                             - de eerste schooldag na de paasvakantie

                                                                                              - de eerste schooldag na Hemelvaartsdag

5. Vakantieperiodes en vrije dagen

Herfstvakantie:                31 oktober 2016 t.e.m. 6 november 2016

Wapenstilstand:               11 november 2016

Kerstvakantie:                  26 december 2016 t.e.m. 8 januari 2017

Krokusvakantie:               27 februari 2017 t.e.m. 5 maart 2017

Paasvakantie:                   3 april 2017 t.e.m. 16 april 2017

Paasmaandag:                  17 april 2017

Feest van de Arbeid:         1 mei 2017

Hemelvaartsdag:              25 mei 2017

Brugdag:                          26 mei 2017

Pinkstermaandag:             5 juni 2017

Zomervakantie:                1 juli 2017

 

 

Facultatieve dagen: 24 mei 2017

                                6 en 7 juni 2017

 

Het voltallige schoolteam is steeds bereid om U alle gewenste inlichtingen te verstrekken.

Met vriendelijke groet,

Saskia Ghysel

Waarnemend directeur.

Activiteitenkalender schooljaar 16-17.pdf

Klik op bovenstaande link om onze activiteitenkalender te zien

Schoolreglement 16-17.docx pdf.pdf

Schoolreglement 16-17.docx pdf.pdf

Klik op de bovenstaande link om het schoolreglement te downloaden in PDF-formaat.