Wanneer kan uw kind naar school komen?

Beste ouder(s),

In onze school werd een risicoanalyse door onze preventie-adviseur uitgevoerd. Deze voldoet aan alle veiligheidsvoorschriften waardoor onze school volgens deze richtlijnen terug volledig kan worden opgestart.

Gelieve onderste richtlijnen goed toe te passen, het is in ieders belang.

 • De kleuters kunnen binnenkomen vanaf 8u25, hun lessen starten om 9u00.
 • In de lagere klassen van L1/L2/L3 en L4 kunnen de leerlingen binnen vanaf 8u20 , de lessen starten om 8u45.
 • In de lagere klassen van L5 en L6 kunnen de leerlingen binnen vanaf 8u10 , de lessen starten om 8u30.

Wie voor 8u20 zijn kind op school afzet, dient gebruik te maken van de voorschoolse opvang De Jutter (gelieve vooraf in te schrijven, meer info op http://www.depanne.be/dienst-buitenschoolse-kinderopvang ) Vanaf 15 juni kunnen de kinderen niet meer vroeger opgevangen worden, als ze niet ingeschreven zijn in de Jutter, want de noodopvang van de gemeente valt weg. Hou daar rekening mee!

 • Wanneer de kinderen op school aankomen, ontsmetten ze hun handen en gaan onmiddellijk door naar hun klaslokaal.
 • Uw kind mag tijdens de dag een mondmasker dragen, maar het is niet verplicht.
 • Wij vragen uw kind om ten alle tijden de richtlijnen van de klasleerkracht op te volgen.
 • De leerlingen blijven de gehele dag door in hun vaste bubbel. Ze hebben een vaste plaats in de klas. De leerlingen spelen per bubbel op een afgebakende speelplaats, of op een ander moment, gescheiden van de andere 4 bubbels.
 • Alle klassen hebben hun eigen toiletten die 2x per dag ontsmet worden.
 • Indien uw kind op school blijft over de middag, dient u als ouders een lunchpakket met water/sapje te voorzien. Het middagmaal wordt verplicht in de vaste bubbel genuttigd.
 • Het verlaten van de school gebeurt (nog steeds) via de uitgang van de lerarenparking/fietsberging (houten poort 2) en volgens de aangeduide route.
 • Om het eind uur van de dag te weten, gelieve het lesrooster van uw kind te raadplegen. We vragen om uw kind stipt op tijd af te halen.
 • U kunt ook terecht bij de Jutter indien uw kind langer op school moet blijven (dus na 15u45). Gelieve de opvang via de Jutter zelf te organiseren. Ook ’s avonds gaat de opvang van de Jutter door op de eigen campus.
 • Het secretariaat is maar beperkt en bij hoogdringendheid toegankelijk.
 • Ouders worden enkel op school toegelaten na afspraak. 
 • Ouders dienen nog steeds een mondmasker te dragen als ze het schooldomein betreden.
 • Bij koorts of ziekte gelieve uw kind zelf thuis op te vangen.

Hier kunt u alvast de roosters terugvinden, voor de laatste periode:

Rooster vanaf 15 juni.pdf

Zorg goed voor uzelf en uw naasten.

Met vriendelijke groetjes,

Saskia Ghysel

Directie GO! BS De Tuimelaar

 

 

Datum: 
maandag, 15 juni, 2020 - 08:30
Overzicht: