Update scholen en kinderopvang De Panne

Beste allen,

deze avond zaten de burgemeester, de algemeen directeur, de schepen van onderwijs en alle schooldirecteurs van De Panne nog samen i.v.m. de nieuwe maatregelen die werden genomen door de nationale overheid achter de perscommuniqué van 23u.
Hieronder de gezamenlijke communicatie daaromtrent.

Het lokaal bestuur ging in overleg met de directies van de Pannese scholen.

Volgende aanpak werd beslist:

REGELING SCHOLEN OP VRIJDAG 13/03/2020

Aan de ouders wordt gevraagd om zoveel mogelijk thuis hun kinderen op te vangen. Het is niet aan te raden kinderen op te vangen bij de grootouders.

De lagere en middelbare scholen van De Panne zijn open en voorzien opvang.

De buitenschoolse kinderopvang De Jutter en de kinderopvanginitiatieven van het lokaal bestuur De Panne blijven open.

LESSEN IN SCHOLEN OPGESCHORT VANAF 16/03/2020 TOT 03/04/2020

De richtlijnen van de nationale veiligheidsraad worden gevolgd.

Vanaf 16 maart 2020 wordt geen les gegeven in de lagere en middelbare scholen in De Panne.

De scholen organiseren zich om opvang te voorzien. Aan de ouders wordt gevraagd om zoveel mogelijk zelf voor hun kinderen te zorgen, opvang bij grootouders wordt afgeraden.

De buitenschoolse kinderopvang De Jutter en de kinderopvanginitiatieven van het lokaal bestuur De Panne blijven open.

Onze school wacht momenteel nog effectieve richtlijnen af vanuit de scholengroep wat betreft de catering, het busvervoer en de praktische tools om de noodopvang te organiseren.

Morgen rijdt de bus, op maandag kunnen we dat niet garanderen.

Meer nieuws op vrijdagmorgen 13 maart.

via http://www.depanne.be/coronavirus kan je nog meer nieuws vinden rond deze problematiek.

 

Met vriendelijke groeten,

Saskia Ghysel

Datum: 
maandag, 16 maart, 2020 - 00:45
Overzicht: