Bezoek aan Museum aan de IJzer

In het kader van de herdenking van 'de Groote Oorlog' brachten de leerlingen van het vierde, vijfde en zesde leerjaar een bezoek aan het net heropende en volledig vernieuwde Museum aan de IJzer.  Gewapend met een vragenblad als leidraad gingen ze in groepjes op zoek naar informatie over de oorzaken van de oorlog, het harde leven aan het front, het leven in de Westhoek tijdens de bezetting,...  Het werd een leerrijke namiddag, waarin de kinderen niet alleen heel wat te weten kwamen over de Eerste Wereldoorlog, maar er ook even bij stilstonden hoe belangrijk vrede en verdraagzaamheid zijn. 

Overzicht: